Den saknande värmen brinner och blir till ett hål i mitt bröst.

Alla människor gråter ibland, men för mig är det ingen tröst.

Tiden bär mitt hopp på en tråd så tunn så tunn, vad är det som är fel? vänta, kallas det längtan?!