Skåneförarna inom Swebus skrev ett brev till Kommunals ledning. I brevet kräver de att förbundet bekänner färg och driver frågan om anställningstrygghet vid upphandlingar.

Ombudsman Tord Almlöf skriver i ett svar att Kommunal håller med om att det ska vara anställningstrygghet vid upphandlingar.

”Förbundet och dess branschråd för trafiken arbetar mycket aktivt med upphandlingsfrågor och angriper problemen genom uppvaktningar av lokalpolitiker, länshuvudmän, SLTF, näringsdepartementet, trafikutskottet och genom media”, står det i brevet.

Leif Persson, ordförande i Swebus sektion i Skåne, tycker att brevet är bra men att det inte räcker.

– Kommunal märks inte som kamporganisation för våra krav. Förbundet borde gå ut och förklara att nu är det slut med slit och släng av busspersonalen. Kommunal borde gå ut offentligt i Skåne och säga att de stöder våra krav, säger han.

Swebus i Skåne tänker säga upp 116 förare efter att ha förlorat regiontrafik vid senaste upphandlingen. På ett och ett halvt år är det 250 förare som har tvingats lämna bolaget. Många av dem har inte fått jobb hos de nya entreprenörerna.

– Därför brinner vi verkligen för kravet att anställningstrygghet ska vara ett upphandlingsvillkor. Vi tänker aldrig ge upp denna kamp, säger Leif Persson.