Nutidsbegreppet

mellan dået och senet

då tiden ej finns