Även personal inom äldreomsorgen bör avkrävas bevis på att de inte begått allvarliga brott innan de anställs. Det kravet har kristdemokraterna i riksdagen drivit i flera år. Senast togs kravet upp i en interpellation i riksdagen i höstas.

– Människor som en gång begått ett brott måste få en chans att komma tillbaka i jobb och kunna försörja sig. Samtidigt måste gamla och utsatta kunna känna sig trygga när de släpper in personal i sina hem. Det här är mycket svåra avvägningar, och frågan är var gränsen ska dras och vilka sorts brott det ska gälla, säger Kenneth Jönsson, som arbetar på arbetsutvecklingsenheten på Kommunals förbundskontor.

Från och med 2001 måste personer som får jobb inom barnomsorg och skola visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister innan de anställs. Sen lagen kom har 360 000 registerutdrag gjorts, och hittills har drygt 200 personer som begått grova brott upptäckts när de sökt jobb inom barnomsorg och skola.

Nu finns ett färdigt utredningsförslag om att kontrollen ska utvidgas till att gälla till exempel också personal i skolkök, skolskjutschaufförer, städpersonal och vaktmästare i skolor och förskolor. Likaså utreds om registerkontrollen ska omfatta alla som vill jobba på hem för vård och boende, HVB-hem, med barn och ungdomar.