Sen mars 2002 driver Attendo Care Björkegrenska gården och hemtjänst Söder i Gävle.

– Väldigt många anställda har valt att återvända till kommunen, och vi har saknat en motpart hos Attendo att förhandla med, säger Hans Forsberg, ombudsman på Kommunal i Gävle.

Nästa vår görs en ny upphandling.

– Attendo har ju nya ägare nu, Bridgepoint. Vi får se om det kommer att påverka verksamheten, säger Hans Forsberg.