När en arbetsgivare behöver dra ner på verksamheten på grund av dålig ekonomi ska han eller hon följa reglerna i aktuellt kollektivavtal eller lag. Om arbetsgivaren vill säga upp någon är också betald uppsägningstid reglerad på antingen det ena eller andra sättet.

Arbetsgivaren kan alltså inte ensidigt sänka din sysselsättningsgrad. Möjligen skulle du kunna bli uppsagd och sedan återanställd på en lägre sysselsättningsgrad. Vidare. Om du är anställd som barnskötare kan inte arbetsgivaren omplacera dig utan vägande skäl. Du ska inte gå med på något av det arbetsgivaren föreslår. Kontakta Kommunal lokalt som får uppta förhandlingar med arbetsgivaren för att lösa den uppkomna situationen på bästa sätt.