– Det är tråkigt att den grupp brandmän som redan valt att lämna Kommunal har gjort det. Men min övertygelse är att de inte får det bättre i ett nytt yrkesförbund. Det är bättre och klokare för dem att verka inom Kommunal och det tror jag att merparten kommer att göra när de har fått tänka efter och reflektera, säger Lars-Åke Almqvist.

Som förste vice förbundsordförande har han försökt analysera den kritik som brandmännen fört fram. Slutsatsen har blivit att det handlar om kommunikationsproblem:

– De tycker inte att de får gehör. Men brandmännen har en stark ställning och en bra löneutveckling, så då måste det vara något i kommunikationen det varit fel på.

Lars-Åke Almqvist är dock kritisk mot uttalanden från enskilda brandmän som handlat om att de inte längre vill ”vara med i ett kvinnoförbund”, som han menar visar en märklig syn på såväl kvinnor som jämställdhet. Och han ställer inte heller upp på bilden av att brandmännen skulle ha varit förfördelade i tidigare avtalsrörelser.

– Om man tittar på löneutvecklingen de senaste tio åren har brandmännen fått det bättre än många andra yrkesgrupper inom Kommunal. Om några skulle vara kritiska mot förbundet är det de kvinnogrupper som ofta haft en sämre löneutveckling än brandmännen.

Owe Halvors från räddningstjänstens branschråd anser att en splittring av kåren på flera förbund skulle vara ”väldigt olycklig” och tycker att brandmännen istället ska vässa sina vapen inom Kommunal.
Branschrådet — som han själv är en del av — är det bästa instrumentet för att föra facklig kamp, menar han.

Owe Halvors hoppas att en ordentlig dialog mellan förbundet och brandmännen om vad Kommunal nu kan och vill göra kan komma till stånd.

Den kommande avtalsrörelsen tror han kan bli avgörande för hur brandmännen kommer att agera framöver:

– Det här är den första avtalsrörelsen där vi får ett kvitto på branschrådets arbete och påverkan, och jag tror att det är viktigt att vi når en viss framgång med våra krav. Både för branschrådet och för den fackliga verksamheten, säger Owe Halvors.

Lars-Åke Almqvist håller med om att avtalsrörelsen kommer att få en stor betydelse för utvecklingen:

– Men på samma sätt som vi måste visa att vi lyssnar på dem måste de själva inse att de ingår i ett större sammanhang. Det finns andra yrkesgrupper som också vill ha en löneutveckling, också inom Kommunal. Brandmännen har en tendens att se till sina egna intressen och glömma bort världen runtomkring.