Lönekravet handlar om hur mycket pengar som Kommunal vill ska tillföras lönepotterna, som sedan fördelas i lokala förhandlingar. Ledstjärnan är LO:s lönepolitiska samordning som Kommunal anslutit sig till.

Kommunals andre vice ordförande och avtalsansvarig Håkan Pettersson har tidigare förklarat att man dröjt med att precisera lönekraven med att man först skulle studera lönestatistiken för 2004.

När Kommunal i november presenterade sina yrkanden fanns det också med krav på att varje medlem garanteras y antal kronor. Än så länge har facket inte preciserat hur stor individgaranti de vill ha.

Avtalen mellan Kommunal och de kommunala arbetsgivarna går ut om cirka en och en halv månad. För två år sedan vid den här tiden hade förhandlingarna redan kört fast och parterna sökte medlare.

Pettersson har förhoppningen att bli klara med ett nytt avtal innan det nuvarande går ut.

– Vi har ännu inte fått något penning-motbud från arbetsgivaren så det är svårt att bedöma om vi lyckas med det, säger han.

— Vi försöker nu få upp tempot i förhandlingarna, förhandlarna träffas redan kontinuerligt.

Löneutrymmet är bara en av flera frågor där det finns stora motsättningar mellan fack och arbetsgivare. Kommunals yrkande på att ingen heltidare ska tjäna under 15 000 kronor är en central fråga, likaså kravet på att alla som vill ska ha rätt till heltid.

– Det är svåra nötter att knäcka, säger Håkan Pettersson.

Förutom pengar handlar motsättningarna om vilken roll det centrala löneavtalet ska spela.

– Arbetsgivarna vill att det mesta ska göras upp lokalt. Och gärna direkt mellan arbetstagare och arbetsgivare.