Sodexho tar inte heller över personalen i Älvkarleby i Uppland. Städarna får anmäla sitt intresse och hälften ska bort.
— Ytterst handlar det om den politiska viljan, om de anställda ska behandlas som på 1800-talet eller få anständiga villkor år 2005, säger Kommunals utredare Sigmund Wivesson.

— Kommunals ståndpunkt är att om ett företag tar över en verksamhet ska personalen också tas över. Vare sig det är första eller andra gången detta sker.

Sigmund Wivesson anser att kommuner och landsting borde kräva detta redan i anbudsunderlaget. Så har några också gjort, till exempel landstinget i Norrbotten när det gäller fastighetsskötsel.

Städning är en mycket personalintensiv bransch. För att vinna ett anbud måste företaget i fråga dra ner på personal. Det innebär i praktiken att färre städare ska städa större ytor på kortare tid.

Antalet städare anställda av tekniska kontoret i Älvkarleby är 18, omräknat i heltidstjänster motsvarar det 14 årsanställda. Sodexho, som tar över i mars, tänker klara städningen med 7-8 årsanställda.

Regionchef Inger Lagerkvist på Sodexho säger att något krav att ta över personalen inte fanns med från kommunen.

— Som du vet brukar vi annars ta över personal när kommuner lägger ut sin verksamhet på entreprenad för första gången.

Sodexho kan också luta sig mot ett EU-direktiv, att det inte skulle vara fråga om en övergång av verksamhet. Sodexho tar endast över arbetsuppgifter och inte huvuddelen av personal och utrustning.

Kommunals sektion krävde att Sodexho skulle ta över städarna.

På frågan varför kommunen inte ställde det kravet i anbudsunderlaget säger inköpssamordnare Tommy Klang:

— Politikerna beslöt att kommunen skulle lämna ett eget anbud och då kan man inte ha en verksamhetsövergång för egen verksamhet.

— Vi har även sneglat på Gävle, där det varit problem. Där tog Sodexho över köks- och städpersonalen, men flera anställda har sedan valt att gå tillbaka till kommunen. Det har medfört extra kostnader för kommunen, säger Tommy Klang.

Han påpekar att även om Älvkarleby kommun hade vunnit anbudet hade personal sagts upp. Kommunen hade endast behållit 11 tjänster. Men Sodexho var 1,4 miljoner kronor billigare.

— Politikerna har valt den här linjen. Det är en iver att spara pengar.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Lars Skytt säger att ska kommunen överleva krävs besparingar. Han tycker att det är tungt. Ytterst vill han verka för att skattepengarna används på bästa sätt.

— De kommunalt anställda måste också lära sig att anpassa sig till de arbetsvillkor som gäller på den privata marknaden, anser han.

Mats-Ola Hjelm, Kommunals ombudsman i Uppsala, säger att Älvkarleby är en bankrutt kommun men han har samtidigt sett en tydlig trend nu för tiden:

— Politikerna vill slippa personalansvaret och lägger ut olika tjänster på privata företag i stället. De ser sig mer som skattebetalarnas företrädare än som arbetsgivare.