Svenska Södertälje och Midyat i sydöstra Turkiet är redan vänorter. Likaså Nacka kommun och Adalar i Istanbularkipelagen. Men nu kommer vänortsamarbetet med kommuner i Turkiet mer likna det Sverige hade med de Baltiska länderna inför deras medlemskap i EU.

– Vi skulle vilja hjälpa turkiska kommuner att uppfylla EU:s krav inför medlemskapet. Vi tar med oss de baltiska erfarenheterna. Där hade vi allt ifrån kulturprojekt till samarbete kring energifrågor. Vi ska titta på vilka kommuner som ska ingå och vad Turkiet vill, säger Madeleine Hägg-Liljeström, handläggare för Turkiet på Sida.

Just nu studerar Svenska Kommunförbundet och Sida hur förutsättningarna ser ut och hur de olika insatserna ska formas. När samarbetet kommer igång ska de pågå under tre år. Det finns ett starkt turkiskt intresse för ett samarbete med Sverige. Och Sverige har i sin tur uttryckt sin önskan om ett turkiskt EU medlemskap länge berättar, Madeleine Hägg-Liljeström.

– De är öppna för impulser och förändring. Det händer mycket och snabbt i Turkiet. Det finns en ömsesidig vilja att bygga upp demokratiska institutioner. Ett stödprojekt till kommuner kommer att påverka hela samhället, säger Madeleine Hägg-Liljeström.