Lokalerna i servicehuset Viktoria i Skara ska organiseras om. På den öppna dagcentralen vill man framförallt lösa problem vid högläsning och skapa en trevlig miljö, trots att många sitter i rullstol eller använder rollator. Nu ska personalen utbildas av industridesignern Iréne Stewart Claesson.

— Utbildningen ska ge dem ökad förståelse för vad design är och hur den påverkar både dem själva och besökarna, säger Iréne Stewart Claesson.

Satsningen ingår i projektet ”Anställda och företag i god form”, som är ett samarbete mellan LO, Kommunförbundet, Teknikföretagen och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Arbetsgruppen, två chefer och en representant från Riksbyggen får tio timmar tillsammans med Iréne Stewart Claesson, fördelat på tre möten. Det första hölls i början av februari.

— Det var ett väldigt bra möte. Iréne såg våra lokaler med helt andra ögon. Vi kan inte lägga pussel med det som är dåligt, utan måste tänka om, säger undersköterskan Laila Skantz.

I början av mars är det dags för andra träffen. Till dess har personalen fått flera hemläxor. De ska diskutera vad som behövs för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. De ska intervjua äldre om vad som är viktigt för dem. Och man ska fundera på vilka förvaringsbehov som finns. Dessutom ska man ta reda på kommunens och äldrevårdens framtidsplaner.

Sista mötet hålls i mitten av mars.

— Då binder vi ihop diskussionerna. Tanken är att det ska ha kommit fram ett bra underlag för diskussioner med arkitekten och byggherren framöver. Min målsättning är att de ska bli skarpa och bra beställare, som kan förklara vilka behov de har och varför det ska vara på ett visst sätt, säger Iréne Stewart Claesson.