Sluta inte drömma.Sluta inte hoppas på

den egna förmågan.Resursen,rollen,för-
mågan och meningen.

Dansa i neon! Ligg i en bädd av rosor!

Var supersångare i duschen!Lev i nuet!

Gå dit stegen vill gå. Kasta blygsel å’

tvekan.Du är ’en star’ i universum & en

del av allt som sker.

Dela med dig av det du är här för.

Av din gåva,av din talang.Av din unika uppgift.

Säj att du älskar,varje dag till den du

vill ska höra det.Ge,ge och ge. Få tusen

-falt tillbaks.

Spring under skyfall! Slå kullerbytta

i Ikeas provsängar! Stå upp å’be vissa

dra!

Sjung din sång och njut av en kalori ibland ,eller två.

Och garva hjärtligt åt ’jantelagen.’

Bred ut dina vackra vingar,nu!

Glöm ej det lilla ordet förlåt.

För en dag kanske vi ej ses mer.