Lotta Dellve är sjuksköterska och forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har tillsammans med två kollegor undersökt de 30 kommuner där vårdbiträden och undersköterskor hade anmält flest arbetsskador, och de 30 kommuner där de anmält minst antal arbetsskador.

Undersökningen visar att många anmälda arbetsskador inte behöver betyda att arbetsmiljön är dålig. Det beror snarare på att personalen är noga med att anmäla arbetsskador, och att kommunen har ordning och reda i sitt arbetsmiljöarbete.

Ordning och reda i arbetsmiljöarbetet, det är sånt som att man har en avsatt budget för arbetsmiljöarbete och personalvård, att personalansvariga och skyddsombud är utbildade, att man är noga med att rapportera, analysera, följa upp och göra utvärderingar.

Allt detta verkar leda till att personalen mår bättre, för dessa kommuner har större andel långtidsfrisk personal än de andra kommunerna. Långtidsfrisk betyder att man har liten eller ingen sjukfrånvaro.

Lotta Dellve är lite förvånad över resultatet.

— Forskning idag pekar annars mycket på att delaktighet och samarbete är viktigt för hälsan. Det är också viktigt, men bra struktur och goda rutiner i arbetsmiljöarbetet har möjligen större betydelse än delaktighetsstrategier, säger Lotta Dellve.

Skyddsombudens arbete verkar ha betydelse. I kommuner med mer ordning och reda i arbetsmiljöarbetet gav skyddsombuden oftare förslag på förbättringar i arbetsmiljön. De använde sig också oftare av sina lagliga rättigheter, till exempel att hota med att stoppa farligt arbete.

Samverkan mellan fack och arbetsgivare gav inte lika bra resultat för de anställdas hälsa. I de kommunerna där samverkan fungerade bra fanns inte fler långtidsfriska. Personalen kunde dra sig för att anmäla arbetsskador för att inte ”ställa till det” för någon.

— Det verkar vara bra om det finns en respektfull och bra dynamik mellan arbetsgivare och fack, säger Lotta Dellve.

Fotnot: Rapporten heter ”Delaktighet och struktur i systematiskt arbetsmiljöarbete”. Den finns på Arbets- och miljömedicins hemsida www.amm.se