Att andas medvetet gör oss mer närvarande här och nu, det är grundtanken i olika typer av meditationsandning. Andningen är central inom alla meditationstekniker!

Inom aktiv meditation andas man anpassat till olika rörelser, för att stilla tankarna och komma in i nuet. Exempel på aktiv meditation är yoga, tai chi och qi gong.

Men också motionsformer som simning, joggning och promenerande kan faktiskt vara aktiv meditation. Om man koncentrerar sig på hur man tar simtagen, sätter i fötterna och andas.

I grundläggande meditation, däremot, tränar man avspänning och avslappning genom att sätta hela fokus på andningen.
Inom yoga-andningen börjar man med att lära sig andas med diafragman i stället för att vidga bröstkorgen. Om man använder hela sin lungkapacitet driver man enligt yogierna lättare ut slagg ur kroppen och får cirkulationen att öka.