Tanken med tidsstudien är att undersöka hur lång tid olika arbetsmoment tar och hur mycket tid som går till annat än direkt vård- och omsorg, till exempel resor och administration.

Redan under förra året kom Kommunal och Torsby kommun överens om att det skulle vara frivilligt att delta i studien.

Birgitta Ekberg har vägrat att vara med i mätningen.

— Jag tycker att det är förnedrande. De borde lita på att vi jobbar. Cheferna har förklarat mätningen med att det är mycket kringtid. Men de har sparat och sparat på hemtjänsten. Vi går redan på knäna, säger hon.

På ett möte den 31 januari, där även kommunalrådet Håkan Laack (s) deltog, kom arbetsgivaren och Kommunal överens om att frivilligheten gäller hela hemtjänstgrupper och att majoritetens beslut gäller.

Enskilda medarbetare som inte vill delta får andra arbetsuppgifter under mätperioden.

— Problemen dök upp när enstaka personer vägrade. Då blev det diskussion om vad frivillighet är. Om det ska gälla enskilda eller hela grupper, säger Ann-Louise Arvidsson, sektionsordförande för Kommunal i Torsby.

Birgitta Ekbergs hemtjänstgrupp har protesterat kollektivt och slipper delta, liksom en annan grupp.

Däremot kommer en pågående undersökning på ett seniorboende att fullföljas. Dessutom kommer man senare att mäta om både seniorboendet och en hemtjänstgrupp för att få jämförelsematerial.

— En grupp har hela tiden varit positiva. De vet att de är underbemannade och nu kan de få bevis på det, säger Ann-Louise Arvidsson.

Lena Andreasson, tillförordnad förvaltningschef i Torsby, tror att protesterna beror på att många är frustrerade av alla besparingar som gjorts i hemtjänsten.

— Under flera år har vi haft väldigt dålig ekonomi. Nu börjar vi få ordning på det, men det är ju inte smärtfritt. Och då tror jag tror att sådana här diskussioner blir symbol för mycket mer, säger Lena Andreasson.

— Syftet är i första hand inte att göra besparingar, utan att se till att vi har resurserna rätt fördelade. Men det är ingen människa som är dummare än att man förstår att har vi en massa överresurser, vilket jag tvivlar starkt på, då kan det leda till besparingar också, säger hon.

Även andra yrkesgrupper ska mätas. Först ut är sjuksköterskorna i hemsjukvården, sedan biståndshandläggare, områdeschefer och rehabiliteringspersonal.

Förhandlingar pågår med respektive fackföreningar om innehåll och former för mätningen.

När dessa mätningar är gjorda och utvärderade hoppas Lena Andreasson på att kunna övertyga de som idag negativa om nyttan med att delta i studierna.