Tyvärr måste jag säga att det är mycket svårt att få upprättelse efter mobbning. Du har blivit utsatt för hotelser om du inte slutade självmant på en arbetsplats, vilket är olagligt. Det ligger emellertid alltför långt tillbaka i tiden för att du ska kunna göra något åt det nu.
När det handlar om patienter som blir utsatta för vanskötsel gäller Lex Sara (se ovan). Du kunde alltså ha gjort en officiell anmälan. Tyvärr medför anmälandet ibland att man blir betraktad som en ”obekväm tjallare”, vilket så klart är mycket orättvist. I chefernas ansvar ligger att klargöra, att ingen får bli illa behandlad på jobbet. Man kan tycka att du åtminstone borde få en ursäkt, men det är sällan det sker.

Du har nu varit borta från jobbet i fyra år och om/när du kan börja arbeta igen, så har nog de flesta glömt ”det gamla” om du inte själv drar upp det.
Arbetsskadan ska du anmäla hos försäkringskassan, som utreder eventuell ersättning, när du inte längre (på grund av skadan) kan jobba full tid. Handläggaren på försäkringskassan ska också fungera som ditt ombud i kraven på arbetsgivaren att ställa upp med rehabilitering eller arbetsprövning.