• Enligt mätningar från Statistiska centralbyrån, SCB, känner sig allt fler svenskar trötta under dagarna. På 1980-talet var den siffran 29 procent, vid sekelskiftet hade den stigit till 44 procent.

• Under samma tid har sömnbesvär under de senaste två veckorna ökat från 12 till 20 procent.

• Under hela tidsperioden är kvinnor genomgående cirka fem procent tröttare än män.