– Det är en katastrof för den fackliga rörelsen. För ett högt pris köper man ut en obekväm facklig förtroendeman. Personligen hade jag inget val — det var som att välja mellan livstid eller dödsstraff. Alternativet var att driva det vidare upp till Arbetsdomstolen utan större stöd från Kommunal centralt, säger Owe Fröjd.

Uppgörelsen innebär att Owe Fröjd får en summa som motsvarar cirka 15 000 kronor i månaden fram till dess att han får ålderspension. Dessutom kommer han att ha tillgång till företagshälsovård i två år framåt.

Att Stockholms Stad nu drar tillbaka avskedet och väljer att köpa ut honom kan få långtgående konsekvenser för den fackliga rörelsen, tror Owe Fröjd:

– Jag har fått signaler från andra förtroendevalda som är oroliga för vad som sker om de kritiserar arbetsgivaren. Jag är besviken på Kommunal som inte gjort något för att kämpa för fackliga principer när en offentlig förvaltning sparkar en förtroendeman. De har gett mig förhandlingsstöd — men de har inte försökt skapa opinion som Byggnads gör i kollektivavtalsfrågan. Förbundet och Ylva Thörn borde ha gått ut och sagt att de inte accepterar sånt här.

Kommunals ordförande Ylva Thörn tycker att Fröjd fått det stöd han har behövt, och håller inte med om att förbundet varit overksamt:

– Jag tycker att vi har skapat opinion, men det är viktigt att det sker där förhandlingarna sker. Vår bedömning har varit att de lokala förhandlingarna ska skötas av de lokala parterna. Avdelningen har varit väldigt aktiv och vi har ansett att avskedet är utan grund — det är därför vi har förhandlat.

Från LO-TCO rättsskydd har man inte märkt någon ökning av antalet arbetsgivare som köper ut anställda, säger enhetschef Annett Olofsson:

– Antalet ligger på en ganska jämn nivå. Vad vi noterar är att det oftast är offentlig sektor — kommuner och landsting — som köper ut. Men det är viktigt att förbunden driver de här tvisterna, och det har man ju gjort här. Även om det innebär att man nått en sorts överenskommelse.

I december 2004 avskedade Stockholms Brandförsvar brandmännens klubbordförande Owe Fröjd med grund att han ”under längre tid trakasserat och förföljt ledningen”.
Klubbstyrelsen och Kommunals ombudsman Susanne Gällhagen hävdade att Fröjd straffades för att han i sin roll som facklig förtroendeman påtalat brister i organisationen.