Månat om Dig har jag gjort

Kanske inte ofta som jag bort

Målat fönster ett och ett

Skrapa, slipa var ej lätt

Slipat dörr och putsat stag

Vackert blev Ditt anletsdrag

Nu jag lämnar Dig så kär

Minnen sorgsna har jag här

Även glädje har Du mig givit

Många fester har det blivit

Saknaden enorm nu blir

När jag flyttar mitt revir.