Jag undrar om ni är säkra på orsaken till att er arbetskamrat får börja senare. Är det verkligen för att chefen ”tycker synd” om henne? Annars bör ni ta reda på hur det förhåller sig genom att ta upp frågan med chefen. Om ni inte då gillar förklaringen kanske ni själva har något förslag på det hela kunde läggas upp. Det verkar som om ni själva har önskemål om förändringar när det gäller arbetstidens början.

Även om arbetsgivaren bestämmer i slutänden, ska alla schemaläggningar diskuteras i arbetsgruppen och godkännas av facket. Om ni är missnöjda och inte får gehör tycker jag att ni bör kontakta ert arbetsplatsombud eller sektionen.

När det allmänt gäller eventuell favorisering, händer det att man misstolkar saker och ting i den riktningen. Det som ser ut som favorisering behöver alltså inte vara det, utan det uppkomna läget kan bero på en massa olika orsaker. Det enda som hjälper är alltså att prata om saken. Något som också är till fördel för den ”favoriserade”, som faktiskt också kan drabbas negativt, när kollegorna tittar snett på honom eller henne.