Att din rhododendron blivit spretig beror säkert på att den står i för dålig jord och har det för mörkt. Växten vill ha djup, mullrik och vattenhållande jord med ett ph på fyra-fem och det är en villfarelse att buskarna vill stå i skugga. De klarar det, men ju mer sol de får, desto bättre blommar de. Rhododendron vill dock ha det fuktigt runt fötterna och inte för mycket gödsel.
Flytta plantorna till en ny plats och gör ordentliga odlingsbäddar, gärna en halv meter djupa med en blandning av trädgårdsjord, grus och ogödslad torv. Jorden ska vara både luftig och vattenhållande. Rhododendron får aldrig torka ut helt, för då dör den!

Du kan beskära plantorna.direkt efter blomningen. De brukar klara ganska omild behandling. Titta noga på grenarna, så ser du att på ett par år gamla grenar finns små antydningar till små kulor. Det är nya skott som kommer att aktiveras vid en eventuell beskärning!