LO har i rapporten Arbetskraft till salu — sex månader med öppna gränser, granskat läget på den svenska arbetsmarknaden när det gäller arbetstagare från det gamla Östeuropa som kommer till Sverige för att arbeta.

Utländsk tillfällig arbetskraft i Sverige utgjorde bara mindre än en procent av den totala arbetskraften 2003. Däremot var de tio procent av dödsfallen i arbetsplatsolyckor.

— Det är tydligt att Sverige inte bara importerar arbetskraft utan även lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö, skriver LO.

Ännu är det dock för tidigt att se vad de öppna gränserna inneburit. 2003 kom 11.500 från öst (säsongsarbeten ej medräknade) och i år blir siffran troligen 22.000.

LO välkomnar den gemensamma arbetsmarknaden men kräver att facken måste få möjlighet att kontrollera att svenska lagar och regler följs. Idag är det mycket svårt.

Tidigare krävdes arbetstillstånd för att arbeta i Sverige för människor utanför EU. Efter den 1 maj i år krävs endast uppehållstillstånd efter tre månader i Sverige.

Detta kan kringgås genom att t.ex. en polack reser hem några dagar och sedan tillbaka igen.

LO har fem krav på regering och riksdag:

Rätt för facken att kontrollera att kollektivavtalen följs
Arbetsgivaren ska vara skyldig lämna uppgifter om detta.

Sociala villkor vid offentlig upphandling

Idag är det bara priset som avgör. Sverige måste skriva under den FN-konvention från 1949 som stadgar att det ska tas hänsyn till arbetsvillkoren när myndigheter gör upphandling av varor och tjänster.

Skärpt kontroll av F-skatt

Det är för vanligt med skattefusk kopplat till f-skattesedlar. Alla är inte företagare. Det måste bli tydligare vem som är arbetstagare.

Ökad kontroll av bemanningsföretag

Tidigare var det förbjudet. Idag har verksamheten stort inflytande på arbetsmarknaden. LO diskuterar nu med regeringen och branschen om auktoriserade företag.

Huvudentreprenörsansvar
I kedjor med många underleverantörer ökar risken för illegal verksamhet.