Vilse i världen

Kartan visar ingenting

Himlen snarkar tungt