Arbetsgivaren har ansvar för en god och säker miljö på arbetsplatsen och bemanningen ingår i det ansvaret. Grunden för hur många som ska jobba på varje skift är alltså hur verksamheten ser ut och vad den kräver. Men arbetsgivaren har rätt att göra förändringar på grund av besparingar, som till exempel att minska personalstyrkan.

I det sammanhanget måste dock arbetsgivaren beskriva för personalen som jobbar kvar hur förändringarna påverkar arbetsmiljön. Förändringar i verksamheten ska också ske efter förhandlingar med facket, så din chef kan alltså inte ensidigt gömma eller ta bort tjänster.