En intern ekonomisk kontroll visade att han vid upprepade tillfällen begärt och fått ut ersättning som han inte haft rätt till, det gällde ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Enligt en uppskattning som gjorts handlar det om minst 40 000 kr. Händelsen kommer att polisanmälas.

En ordinarie revision av avdelningens ekonomi var planerad till november. Den kommer nu att
tidigareläggas, och granskningen av den avgångne ordförandens ekonomiska redovisning fortsätter.