Sedan årsskiftet får a-kassorna, försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden hämta uppgifter från varandras dataregister. Därmed kan myndigheterna upptäcka om människor får ut dubbla ersättningar — av misstag eller med avsikt. Om det är med avsikt är det bedrägeri.

Men vecka 20 förra året gjordes dessutom ett prov med samkörning, där varenda utbetalning där dubbla ersättningar utgått kontrollerades. Det visade sig att fusket inte var så utbrett som många trodde, det handlade om mindre än en tusendel av fallen.

Ärendena har sedan utretts, och resultatet för Kommunals del blev:

– 182 medlemmar fick a-kasseersättning som de inte skulle ha haft.

– Alla krävdes på återbetalning.

– 19 medlemmar fråntogs 130 ersättningsdagar från sin ersättningsperiod.

– Sju uteslöts ur a-kassan.

– Fyra polisanmäldes.

– Fusket är minimalt, det visar samkörningen, säger Krister Johansson, föreståndare för Kommunals a-kassa. Siffran 182 fall ska sättas i relation till de över 50 000 som får a-kasseersättning varje vecka.

Den som av misstag gjort ett mindre fel får fortsatt a-kassa men måste betala tillbaks sin skuld. De som har gjort allvarligare fel ställs utan ersättning i minst ett halvår. De måste också betala tillbaka sin skuld, och arbeta 80 dagar för att eventuellt få rätt till ersättning på nytt.

– Det är ett strängt straff, jämfört med andra grövre ekonomiska brott då påföljden endast blir villkorlig dom, säger Krister Johansson. Men vi på a-kassorna måste följa lagen.

Möjligheten att gå in i andra register gör att a-kassorna nu lättare kan kontrollera att ersättning inte betalas ut samtidigt som medlemmar får sjukersättning eller studiemedel. Den kontrollen har lett till att 24 medlemmar uteslutits ur både a-kassan och förbundet, hittills i år. Det är a-kassans styrelse och Kommunals förbundsstyrelse som fattar beslut om uteslutning. 25 medlemmar har dessutom polisanmälts.

Får de uteslutna aldrig mer bli medlemmar?

– Inga människor döms för hela livet. Varje fall får prövas individuellt den dag någon söker medlemskap igen, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.

Också 2004 har en total samkörning gjorts under en vecka. Men resultatet av den samkörningen är ännu inte klar.