Norrköping sålde år 2001 ut sina va-anläggningar till Sydkraft som i sin tur huvudsakligen ägs av det tyska E.ON.

Kommunen sålde för att betala sina skulder. Nu har kommunen tio år på sig att anordna en annan lösning, om va- utredningens förslag går igenom.

Det finns inget bärande skäl för privatisering, säger Jörgen Qviström, som har fått i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen.

Vattenförsörjningen är enligt honom ett naturligt monopol. Det är exempelvis orealistiskt att bygga ut parallella nät eller vattenverk. Nödvändiga tjänster för samhället och medborgarna ska ägas av det allmänna och självkostnadsprincipen ska gälla.
Det ska alltså inte gå att göra sig vinst på vattenanläggningar. En vinst som sedan kan delas ut till några aktieägare.

Det är bara kommunen som ska ha rätt att bestämma va-taxan och verksamhetsområde, föreslår Qviström.

Norrtälje kommun har lagt ut sin va-försörjning till det franska Veolia under tio års tid plus två års eventuell förlängning. Sådana långa avtal ska inte bli möjliga i framtiden, enligt utredningens förslag. Högst fem år ska det vara och va-försörjningen får bara handlas upp i verklig konkurrens. Det innebär att alla alternativ ska ha en chans att vara med, allt ifrån samarbete mellan kommuner till egen regi anbud.

En kommunal huvudman ska kunna äga och driva va-anläggningar också i grannkommuner. Samarbete mellan kommuner, rekommenderas i utredningen.

Nu har remissvar börjat komma in till miljödepartementet.
Det blir i praktiken omöjligt med privat driftentreprenad, skriver Svenkt Näringsliv. ”Det är inte självskrivet att VA-anläggningar endast ska kunna ägas av kommuner eller kommunala bolag.” Svenkt Näringsliv hänvisar till utvecklingen i Europa där allt mer samverkan sker med den privata sektorn. Lite senare sägs att ett så ohöljt pläderande för offentlig planekonomi som i utredningen är idag ovanligt.

Konkurrensexperten Olof Erixon på svenskt Näringsliv säger att det är direkt knasigt att i praktiken förbjuda kommuner att anlita privata företag för drift och underhåll.

Sydkraft jämställer i sitt remissvar va-försörjning med el, fjärrvärme, gas och avfallshantering. Eftersom dessa verksamheter redan ägs och drivs privat ska samman gälla för vatten.

Norrköpings kommun håller med Sydkraft och jämför med elnätet. Med samma metoder för tillsyn går det att skapa ett system för privata huvudmän, när det gäller vatten. Vänsterpartiet har dock i kommunstyrelsen reserverat sig och menar att en sådan jämförelse inte går att göra.

Kommunals förbundsstyrelse kommer att fatta beslut om sitt remissvar den 2 november.