Du skriver inget om din son alltid har ställt så här stora krav på dig, eller om han hamnat i en kris i samband med separationen från sambon och nu mer agerar som ett barn, än som en vuxen son i förhållande till dig.

Du skriver att du sagt upp föräldraskapet till din son. Jag vet inte riktigt vad det konkret betyder i ditt fall, men du uttrycker en oro i ditt brev. Det låter, som om ni båda varit en smula drastiska i er förtvivlan. Han har sagt att du inte längre är hans mamma och du har sagt upp föräldraskapet. Inget av det ni uttrycker är ju faktiskt möjligt.

Du är hans mamma vad som än händer och du kan inte säga upp ditt föräldraskap. Det är alltid svårt med barn som testar gränser, kanske ännu svårare när det är vuxna barn. Jag tycker det är starkt av dig att inte ge efter för din sons krav och du är absolut inte elak för att du ställer krav.