Transparent med ett strå av buffelgräs

Till mig givet av en polska som börjar

städa trappor klockan 05 12

Jag sköljer mina sinnen en söndagseftermiddag

Till vad gick alla?

För att städa golv 05 12 för en minimilön?

Knappast…

En kväll ska vi nog alla lämna våra golv och stadsjeepar och livförsäkringar

för att skölja våra sinnen en sista gång med

Det Stora Vattnet