— Det handlar om att ta tillvara människors arbetsförmåga på alla tänkbara sätt, sade Hans Karlsson.

Enligt de senaste siffrorna från Riksförsäkringsverket har sjukfrånvaron minskat något. Under september betalades sjukpenning ut till 267 600 personer, vilket var närmare 33 000 färre än under september 2003. Samtidigt har antalet förtidspensionerade ökat ungefär lika mycket.

För att nå målet, en halvering av antalet sjukskrivna, talar Hans Karlsson om ett antal små steg. Han lovar att snarast leverera lösningar för sjukskrivna som måste byta jobb för att kunna återgå i arbete. Han tror inte heller det alltid är nödvändigt att vara sjukskriven i väntan på operation. Klarar man inte sitt ordinarie arbete borde man kunna göra något annat, anser han. Arbetsförmåga ska tas till vara, om det så bara rör sig om enstaka timmar.

Liknade tankar är Anders L. Johansson, generaldirektör vid AMS inne på. Han anser att normen på arbetsmarknaden, fast heltidsjobb, måste luckras upp. För många sjukskrivna och arbetslösa skulle några timmar eller ett halvtidsjobb vara en väg tillbaka i arbete.

— Vad kan göras beträffande spelregler och subventioner för att de inte så välutrustade ska komma längre fram i kön? frågade sig Anders L. Johansson.