Jouravtalet för kommunanställda gäller fortfarande, eftersom EU:s direktiv om arbetstiderna ännu inte är införlivat i svensk lagstiftning. Direktivet är alltså inte aktuellt nu, men en proposition om införande av detta är framtagen. Riksdagen har ännu inte fattat beslut i frågan.