I Hedemora, Uppsala, Åtvidaberg och Hudiksvall har man prövat det nya konceptet som kompetensgruppen inom branschrådet tillsammans med undersökningsbolaget Analystica har arbetat fram. I metoden används ett frågeformulär där vårdpersonalen får skatta sin kompetens inom olika områden. Det kan handla om förmågan att utföra säkerhetsrutiner, hur väl man kan utföra medicinsk omvårdnad, laga mat eller hantera situationer med dementa patienter.

En motsvarande enkät fylls i av arbetsledningen som där bestämmer vilken kunskapsnivå som ska gälla inom respektive område. När resultaten jämförs ser man var det finns ett ”glapp” i kompetensen. Tanken är att det på så vis blir tydligt var utbildningsåtgärder bör sättas in.

Annelie Medling är med i kompetensgruppen och vårdbiträde på servicehuset Tallbacken i Åtvidaberg. Hon ser flera fördelar med den här metoden.

— Idag är gamlingarna inte bara gamla, utan ofta också dementa eller har psykiska problem. Då kan en kompetensmätning av hela arbetslaget visa att inom de områdena behövs kanske extra utbildningsinsatser. På så vis kan man se till att kommunens pengar hamnar där de gör mest nytta.

— Metoden kan också användas individuellt och till exempel fungera som underlag för utvecklingssamtal.

Kenneth Jönsson vid Kommunals äldreenhet är ordförande i branschrådet.

— Tanken med konceptet rimmar väl med Kommunals mål och krav att man ska stärka yrkesrollen och höja statusen, säger han.