Allt mer städning läggs ut på entreprenad, det är en trend inom hela Europa och gäller både offentliga arbetsgivare och företag. Den upphandling som offentliga sektorn står för utgör en tredjedel av städbranschens omsättning. Det står i den handbok ”Att välja bästa värde” som presenterades för kommuner och landsting på en konferens som Fastighets och branschorganisationen Almega ordnade i Stockholm.

Det spelar stor roll vilka krav myndigheter ställer när de handlar upp städtjänster, menar författarna.

– I Sverige finns en tendens att auktoriserade städföretag väljer bort att lägga anbud på städning i offentliga lokaler eftersom prisnivån är för låg, förklarade Gesa Magnusson, ombudsman på Fastighetsanställdas förbund.

Hon berättade också om hur oseriösa städföretag med svart arbetskraft agerar för att framstå som ”rena” och få uppdrag av kommuner och landsting.

Handboken är ett europeiskt samarbetsprojekt och är gjord av facket och arbetsgivarparten inom städbranschen, och med stöd av EU-kommissionen.