När så många människor dör av Aids orsakar det demokratiskt underskott och undergräver solidaritetsarbetet. Var skapas de politiska initiativen när de folkvalda försvinner? Vad händer med den fackliga kampen när aktivisterna dör? Det är frågor ur kampanjmaterialet om Aidskatastrofen.

Unga människor i många länder i Afrika får inte vare sig sexualundervisning eller tillgång till kondomer, är de inte fria att själva bestämma över sin hälsa, säger Palmecentret. Kvinnors underordnade ställning utsätter kvinnor för större risker än män.

Palmecentret har därför tillsammans med sina medlemsorganisationer dragit igång kampanjen ”Hiv/aids hotar demokratin”. Genom folkbildning, facklig utbildning, organisationsutveckling, jämställdhets- och ungdomsarbete vill de koppla samman kampen mot hiv/aids till arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. För att hejda spridningen krävs det mer information och bättre kunskap, ökade resurser till vård och forskning, starkare politisk vilja och fördjupat samarbete mellan världens länder och andra aktörer. Det kräver förändrade attityder och beteenden, ökad jämställdhet, fler kondomer och säkrare sex. Ytterst handlar det om mänskliga och sexuella rättigheter. Att människor över hela världen har rätt att skydda sig mot hiv/aids, säger Palmecentret.

Det statliga biståndsorganet Sida satsar också för att bekämpa Aids/Hiv. De ekonomiska insatserna fördubblas och hiv/aids ska få en central roll i allt utvecklingssamarbete. Målet är att, tillsammans med resten av världens länder, minska spridningen av hiv och halvera fattigdomen till 2015.