Detta är allvarligt. Vad är det för fel?Helt klart handlar det om ökade krav och förväntningar i en alltmer kommersialiserad och sexualiserad värld, som stör flickornas väg till mognad. Vi vuxna måste se det som gör flickornas liv så kravfyllt, oroligt och stressande — och hjälpa dem att protestera.