• Tvättstugeschema, innebär att man sätter upp sig för jobb där man önskar.

• En schemagrupp justerar schemat så att det finns personal efter behovet.

• Årsarbetstid, innebär att de på ett år ska ha jobbat ett visst antal timmar. De kan ligga 72 timmar plus eller minus, det är det som är deras flextid.