Trots kritiken anser mer än var tredje sektion (37 procent) att samverkan med socialdemokraterna bör öka. Knappt 18 procent tycker att det är bra som det är.

Var tredje sektion (33 procent) vill avveckla eller minska på samarbetet.

Kommunal samarbetar, liksom andra LO-fack, med socialdemokraterna, politiskt och ekonomiskt. I pengar betyder det cirka 3,5 miljoner kronor (2003 års siffra) per år i så kallat organisationsstöd.

Politiskt betyder det bland annat att Kommunal är med och nominerar personer inför valen till beslutande organ. Via till exempel möten och informella kanaler försöker Kommunal få partiet att ta med de fackliga kraven på agendan.

Och inte minst i valrörelserna utgör Kommunals medlemskår en stor del av fotfolket inom socialdemokraterna.

Syftet med samarbetet är att facket ska få inflytande över socialdemokraternas politik så att den gagnar Kommunals medlemmar.

Men det syftet tycks inte uppnås idag, enligt de fackliga företrädarna.

Enligt 68,7 procent av de 415 sektioner som besvarat Kommunalarbetarens enkät lyckas Kommunal i dag väldigt lite eller ganska lite med att påverka socialdemokraternas politik lokalt.

I frågan om inflytandet över de faktiska besluten i kommuner och landsting ser det ungefär likadant ut.

— Alla är vi sossar i vår ideologi men den stämmer allt mer sällan med den politik som förs lokalt likväl som centralt, säger Vanja Nyberg, ordförande i Jokkmokk.

De allra flesta (61 procent) svarar nej på frågan om Kommunal bör söka samverkan med något annat politiskt parti i stället. Fast vänsterpartiet har, liksom i medlemskåren, ett visst stöd. Över 10 procent av sektionerna tycker att Kommunal borde rikta blickarna mot dem.

Inte en enda av sektionsföreträdarna nämner miljöpartiet som en tänkbar samarbetspartner. I varje fall inte enbart. Sex procent tycker att Kommunal ska samverka med flera partier, både till höger och vänster.

— Det heter facklig-politisk samverkan, inte facklig-socialdemokratisk samverkan. Förhoppningsvis kan de som har en annan politisk övertygelse än socialdemokratisk föra fram Kommunals frågor i sina partier, säger Magnus Karlsson, sektionsordförande i Säffle.

13,5 procent säger att de inte vet om Kommunal bör söka annan politisk partner.

En majoritet, 75 procent, tror att de flesta ”vanliga” medlemmar inte ens känner till samarbetet.

LO:s undersökning, ”Röster om facket och jobbet” tydde 2002 på att Kommunals fackliga företrädare kan ha rätt.

I Kommunal ökade andelen medlemmar som svarade vet ej på frågan vad de anser om samarbetet, från 26 till 39 procent mellan 1998 och 2002.

Det går inte, utifrån enkätsvaren, att dra slutsatsen att grollet under förra årets strejk är det som ligger bakom missnöjet med vad Kommunal får ut av samverkan. Två tredjedelar svarar att relationen med socialdemokraterna inte förändrats alls efter konflikten. Nära en femtedel anser att relationen blivit försämrad eller kraftigt försämrad.

Alla sektioner har inte del i Kommunals samarbete med socialdemokraterna.

Ungefär en femtedel av sektionerna uppger att de inte har någon samverkan alls, varken ekonomiskt eller politiskt. Bland dem finns flera lant- och trafiksektioner men även kommun- och landstingssektioner.