När det uppstår en vakant tjänst på en arbetsplats har personer med företrädesrätt rätt att få den. Det vill säga, personer som har jobbat länge eller som tidigare blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Men om du vikarierar för någon som är tjänstledig och det uppstår en vakant tjänst måste du söka tjänsten, om du är intresserad. Om arbetsgivaren har behov av en viss kompetens kan det också innebära att någon annan än den som arbetat längst får jobbet. På en arbetsplats borde i och för sig chefen fråga den personal som redan jobbar där, om de vill arbeta mer eller om de vill få en ny anställning när vakanta tjänster uppstår. Men i det här fallet finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att göra detta.