Utvärderingen, ”Måttligt förhöjt blodtryck”, är gjord av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Grunden för att förebygga högt blodtryck är förändringar i livsstilen, konstaterar SBU. Fysisk aktivitet, rätt kost, stresshantering, rökstopp och mindre alkohol är också de viktigaste åtgärderna för att få ner blodtrycket.

Men livsstilsåtgärderna räcker inte alltid. De läkemedel som finns mot högt blodtryck är visserligen likvärdiga. Men eftersom människor reagerar olika krävs ofta en kombination av flera läkemedel för att sänka blodtrycket tillräckligt. Detta sker idag inte i tillräcklig grad enligt SBU.

SBU anser att man bör diskutera att behandla alla med högt blodtryck. Det skulle minska risken för att de drabbas av bland annat hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Gränsen för högt blodtryck är 140/90 mm Hg, för personer med diabetes eller njursjukdom 130/80 mm Hg.