Det är djärvt att ta sin utgångspunkt i ett älskat och aktat äldre verk – man blir jämförd. Bengt Ohlsson skriver om vad som rör sig på djupet i pastor Gregorius själ under dennes sista tid i livet. Gregorius mördas med en giftampull av titelfiguren i Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas.

Den som har läst Doktor Glas är litet nyfiken på hur Gregorius skildras. Men för den som har Hjalmar Söderberg i tankarna känns Bengt Ohlsson tröttande mångordig. (Albert Bonniers förlag)