Det skriver riksdagsledamöterna och kommunalarna Göte Wahlström och Christina Nenes (s) i en motion.
Men under de senaste åren har antalet skyddsombud minskat. Detta trots kunskapen om hur viktigt det är med förebyggande arbetsmiljöarbete.

Nu behövs offensiva satsningar från samhällets sida, både för att göra rekryteringen och utbildningen av skyddsombuden bättre. Det kan även behövas skärpt lagstiftning för att stärka uppdragets roll, skriver motionärerna.