Från den 1 november behöver alla arbetslösa kommunalare bara ett telefonnummer till
a-kassan: 0771-25 80 00.
Trots detta enda nummer lovar Kommunals a-kassa att det nu blir lättare att nå dem.

Orsaken är att ett 0771-nummer aldrig är upptaget och en svarande dator känner av varifrån samtalet kommer. Däremot kan inte datorn pejla in mobiltelefoner, utan där kopplas samtalen till ett ledigt kontor var som helst i landet.
¨¨

Hur kommer det här att fungera, Krister Johansson, a-kassechef på Kommunal?

— Det här kommer att fungera utmärkt. Vi sätter in extra resurser på kontoren så att det inte ska behöva bli köer. Medlemmarna ska inte sitta och vänta på att få telefonservice.

I samband med nummerbytet kommer även telefonnumret för den som söker arbete i annat EU-land att ändras till: 0771-56 70 00.