– Det här är ett genombrott. Kommunal har drivit den här frågan sen 2000, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn. När privatanställda utför jobb inom det offentliga området måste de ha samma möjlighet som de offentliganställda att påtala brister och framföra kritik. Ett öppet klimat stärker både de anställda och företagen.

Kommunal och Almega har slutit ett treårsavtal för cirka 3 000 privatanställda städare. Avtalet är på drygt tre år och utrymmet totalt 1500 kr. En nyhet i avtalet är en skrivning om att man som anställd inte ska bli sämre behandlad när det gäller fortsatt anställning, lönesättning och/eller arbetsuppgifter om man utnyttjar de regler som finns i grundlagen om yttrandefrihet. Det är ett krav som Kommunal fört fram till alla privata arbetsgivare i avtalsrörelsen, men hittills inte fått gehör för.

Det är bland annat de stora företagen ISS och Sodexho som omfattas av Almegaavtalet. När Kommunalarbetaren har försökt skildra städarnas arbetsförhållanden har det ofta hänt att städare inte vågat yttra sig av rädsla för att förlora jobbet eller bli trakasserade. Nu har facket en paragraf i avtalet att hänvisa till, om sådant händer.

Mer om uppgörelsen:

Det gamla avtalet gick ut i mars, och för april — oktober betalas en engångssumma ut på 2 200 kr. Från 1 november finns en pott att förhandla lokalt om på 400 kr per anställd och månad, från 1 april 2005 500 kr och från 1 april 2006 600 kr. Var och en garanteras 200 kr i höjd lön per månad, varje år (baseras på heltidsjobb).

Lägstlönerna höjs med 11 procent, och den som har 12 månaders branschvana får 14 500 kr 2004, 15 000 kr 2005 och 15 600 kr 2006. Utan branschvana blir det 13 900 kr, 14 400 kr respektive 15 000 kr. Ob-ersättningen höjs varje år med 2,3 procent.

Uppgörelsen innebär också ett gemensamt statistikavtal – att Kommunal och Almega ska ta fram lönestatistik för varje år så att det går att göra jämförelser och följa utvecklingen.

Parterna enades också om ett omställningsavtal, likt det som finns i andra LO-förbund.

– Jag är nöjd med lägstalönerna och löneutrymmet, liksom statistikavtalet och skrivningen om yttrandefriheten, säger Per Holmström, förhandlare på Kommunals förbundskontor. Orsaken till att avtalet löper på tre år plus två månader är att det då kommer i fas med de avtal som sluts av Fastighetsanställdas förbund.