Allmänheten i Sydöstra Skåne har fått nominera restauranger och storkök som de tyckte verkade fräscha och hygieniska. Sedan åkte kommunernas inspektörer ut och granskade. En av de många som föreslagits var Bollerups naturbruksgymnasium i Tomelilla kommun.

Bakgrunden till priset är att 250.000 människor drabbas av matförgiftningar varje år efter att ha ätit på restaurang eller storkök.
Orsaken är enligt livsmedelsverket ofta mänskligt slarv eller okunskap om hur man hanterar mat.

Kontroller från myndigheterna upplevs inte sällan som polisiär och negativ.

I år var det andra gången som priset delades ut. Eventuellt kommer utmärkelsen att spridas till större delar av landet.