När vi senast hade en borgerlig regering skars statsbidragen ner till kommuner och landsting. Moderata samlingspartiet har också sedan dess regelbundet velat ge mindre än regeringen. I sina ekonomiska motioner har partiet direkt pekat ut den offentliga sektorn som ett stort hinder för ekonomisk tillväxt och fler jobb.

Men i den budgetmotion som moderaterna nu har presenterat finns beräkningar på att partiet inte bara ”i huvudsak accepterar regeringens satsningar på kommunalområdet”. Moderaterna lägger sig 1,14 miljarder över regeringen.

Nu kommer inte alla kommuner och landsting att få mer med moderaternas förslag.

En viktig del av partiets politik är fortfarande förändring av skatteutjämningssystemet, det så kallade Robin Hood-systemet som tar från de rika och ger till de fattiga. Bidragen från de rikare kommunerna anser moderaterna vara tillväxtskadliga.

I moderaternas kommunsatsning ingår 1,866 miljarder kronor i minskade bidrag från kommuner till utjämningen. Men det är bara 13 kommuner och Stockholms läns landsting som vinner på det. 13 kommuner som utmärks av att deras invånare tjänar mer än i övriga landet. I hög grad är de borgerligt styrda kommuner med relativt låg kommunalskatt. Förutom Vällinge och Loma i Skåne är det 11 kommuner i Stockholms län.

En annan tung del av moderaternas kommunsatsning är 640 miljoner mer till landstingen som patienterna får betala. Partiet vill höja högkostnadsskyddet från 900 kronor till 1500 kronor.

Moderaterna vill minska avgifterna för de 13 kommuner som ska betala till det nya utjämningssystemet:

Skåne:

Lomma (m)

Vällinge (m)

Stockholms län:

Danderyd (m)

Ekerö (m)

Järfälla (s)

Lidingö (m)

Nacka (m)

Sollentuna (m)

Solna (m)

Stockholm (s)

Sundbyberg (s)

Täby (m)

Vaxholm (m)

samt

Stockholms läns landsting (s)

Inom parentes politisk färg på kommunstyrelsens ordförande.