Sen den nya lagen om skydd mot olyckor börjat gälla vid årsskiftet kan en fastighetsägare anmäla till kommunen att han eller hon vill sota själv.

Först efter sommaren har det funnits rutiner för hur det skulle gå till, i de flesta kommunerna.

– Vi har sett exempel på att det kan handla om allt från ingen alls till ett hundratal i en kommun, säger Ulf Lindén, vd i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

Han betonar att det inte finns någon statistik, men bedömer att det främst är i norra Sverige, där fler villaägare eldar med ved, som man vill sota själv.

I Boden har ett 70-tal anmält intresse att sota. Där kostar en sotning i genomsnitt 350 kr, och eldar man med ved krävs att man sotar tre – fyra gånger per år. Totalt finns 10 000 sotningsobjekt i Boden.

I Malmö har fyra fått klartecken att sota själva, i Helsingborg, Landskrona, Burlöv och Svalöv har ännu ingen fått tillstånd.

– Det krävs en hel del om man ska sota själv, säger Christer Bjelk, skorstensfejarmästare i Malmö. Man måste kunna styrka att man har fysiska förutsättningar, att man har kunskap och verktyg för att sota. Man ska dokumentera den sotning man gör, och senast tre månader efter att man sotat görs en brandskyddskontroll. Bara verktygen går på en tusenlapp.

Christer Bjelk tror inte att så många kommer att vilja sota själva.

– De flesta i storstadsområdena tycker nog att det är för besvärligt, och man blir skitig.
Kanske är det annorlunda i glesbygd där man är van att försöka klara allt själv.