Sen 1990-talets början finns en överenskommelse om var anställda i bussbranschen, renhållningen, hamnarna med mera ska organiseras, i Transport eller Kommunal. Men ofta har det blivit upprörda känslor hos medlemmar som inte vill byta förbund, och irritation mellan de två förbunden centralt.

Nu signalerar förbunden en ny ordning. En samverkansgrupp ska ta upp gränsdragningsfrågor innan de blir konflikter, och reda ut de oklarheter som kan uppstå.

Förbunden har också enats om var gränserna går när det gäller flygplatsanställda och trafik- och parkeringsövervakare:

Transport sluter avtal och organiserar anställda på de flygplatser som drivs av kommunala bolag, i dag sex stycken. Kommunal organiserar personal på de flygplatser som drivs av kommuner i förvaltningsform, alltså inte i bolag, idag elva flygplatser. Överenskommelsen gäller från april i år.

För trafik- och parkeringsövervakning gäller att Kommunal organiserar anställda i företag som är entreprenörer åt kommuner och landsting. Transport har företagen som opererar inom den privata sektorn.
Företag som har uppdrag i båda sektorerna sluter avtal med både Transport och Kommunal.

– Gruppen kommer dessutom att utveckla samarbetet när det gäller gemensamma branschfrågor, förklarar Christer Thilén, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

För området linjetrafik med bussar och för trafik/parkeringsövervakning inrättas särskilda arbetsgrupper.