Den 20 november åker de första pensionärerna ner till Mallorca. HSB omsorg ansvarar för verksamheten på den provmånad i solen som snart blir verklighet för en skara pensionärer. Antalet pensionärer som följer med på resan till äldreboendet beräknas av HSB omsorg bli mellan 10-20 stycken. HSB omsorg kommer låta egen svensktalande personal medfölja till Mallorca.

Linda Annwall som är informationsansvarig på HSB omsorg säger till Kommunalarbetaren att slår försöket väl ut och det blir en fortsättning, så kan de mycket väl tänka sig att söka personal utanför organisationen.

– Ett flertal personer har hört av sig och anmält sitt intresse.

HSB omsorg driver sedan tidigare en stor del av äldreomsorgen i Täby.

Stefan Klåvus, moderat och ordförande i Täby kommun, har hela tiden varit mycket positiv till att flytta en del av verksamheten till Mallorca.

Alla är dock inte eld och lågor över förslaget att förlägga delar av äldreomsorgen utomlands. Ulf Brynnel som sitter i socialnämnden för socialdemokraterna menar att för kommuner av Solna och Täbys storlek är det högst en till två personer som klarar en sådan resa. Ulf Brynnel menar att Täby och Solna inte har rätt att skicka iväg ett antal personer till HSB omsorgs anläggning eftersom någon offentlig upphandling inte skett. Han tycker att en god omsorg ska erbjudas på hemmaplan för att skapa arbetstillfällen där. När Kommunalarbetaren konfronterar Stefan Klåvus med Ulf Brynnels uppgifter kan han inte dölja sin upprördhet.

– Han är bara emot hela tiden.

Stefan Klåvus säger att detta är positivt för den offentliga sektorn. Statusen för yrket kommer höjas då möjligheterna att arbeta utomlands står klart för fler.

– Detta är framtiden för svensk äldreomsorg. Vi har fått många intresseanmälningar från folk som vill arbeta utomlands. Vilken sektor inom den offentliga sektorn kan erbjuda sex månaders utlandsvistelse avslutar Stefan Klåvus retoriskt.