Det handlar om en avhandling i psykologi, där Magnus Lindwall visar hur motion på ett halvår förbättrat unga kvinnors humör och självbild.

Redan i måttliga doser gjorde idrott flickorna nöjdare med sig själva och mindre kroppsfixerade.

Motion som medicin är temat i den Lev Bättre-bilaga som följer med det här numret av tidningen. Läs, låt dig inspireras av ett recept som är helt utan biverkningar!