Så fungerar multiprofessionella team, enligt en studie från Landstingsförbundet, som redovisas i tidningen Du & Jobbet (6/2004). Där kan det rentav hända att läkaren frågar undersköterskan om råd, något som annars inte förekommer så ofta.

Kvinnokliniken vid Motala lasarett provar arbetssättet. Verksamhetschefen Barbro Almfeldt menar att det handlar om att arbeta utan prestige och kunna lita på varandra. Arbetet utgår alltid från vad patienten behöver. I laget ingår olika yrkesgrupper som samarbetar. Lärande och delaktighet ökar eftersom man får vara med och diskutera det man ännu inte förstår.

Gruppen arbetar utanför sitt yrkesområdes vanliga uppgifter. En undersköterska kan få göra sånt som distriktsköterskan skulle gjort.

Arbetssättet kortar väntetiderna. Det ger också en bättre arbetsmiljö, menar Barbara Almfeldt. De anställda uppskattar det jämlika samarbetet.

Besparingar har också klarats av lättare, bland annat genom att flytta uppgifter från dyra läkare till mindre välbetalda. (Eftersom arbetet blir mer intensivt, kräver större uppmärksamhet och mera ansvar bör det finnas goda argument för löneökningar!)

Att arbetet är så stimulerande betyder också viss risk för utmattning.

Ledningen måste därför se till att inte missbruka de anställdas engagemang, så att några alltid ställer upp för alla.

För att patientfokuserat arbete ska fungera krävs att alla ger varandra insyn i sitt arbete. Dessutom har man både rätt och skyldighet att säga ifrån om något inte fungerar. Det handlar om sunt förnuft, inte om mirakelkurer.

Studien heter Vi vet att vi gör ett bra jobb och kan beställas på www.lf.se